Att ligga i framkant och redan idag veta vad som kommer att behövas och efterfrågas i framtiden, är det möjligt? Med området Bäckaslöv är Skanska, Södra, Combitech och Växjö kommun något på spåren för att tillsammans utveckla framtidens stad med näringslivet i fokus.

– Hållbart, digitalt och tillsammans. Det är så vi lyckas, säger Emma Hulth, ansvarig affärsutvecklare, Skanska.

Detaljplanen är flexibel och idéerna är många. Näringslivet och människan står i centrum med klimatneutralitet i fokus och det digitala på första parkett. I samverkan med flera företag ska Bäckaslöv bli framtidens område som sätter Växjö på kartan.

– Projektidén känns väldigt aktuell och ligger väl i linje med kommunens ambitioner kring hållbarhet och digitalisering. Vi har haft ett spännande samarbete så här långt och jag ser fram emot att se hur projektet utvecklar sig framöver, säger Kristina Thorvaldsson, huvudprojektledare för Bäckaslöv på Växjö kommun.

I samarbete med andra

Tre drivande aktörer bakom är Skanska, Södra och Combitech som tillsammans bildar ett partnerskap. I samarbete med arkitekterna Sandell Sandberg och Wingårdhs samt riksidrottsförbundet och Alfons Åberg skapas en hållbar och smart stadsdel. Målet är att knyta till sig ännu fler aktörer och tillsammans forma en mötesplats som ger värde till människor och verksamhet.

– Detta är ett helt nytt sätt för oss att arbeta. Att arbeta utifrån en flexibel och övergripande plan med intressenternas behov i fokus. Kommunen har gett oss en öppen detaljplan med väldigt få begränsningar vilket betyder att vi kan utveckla området efterhand och vara flexibla. Det är ett unikt sätt för både oss och kommunen att jobba på, vilket vi ser som positivt, säger Emma Hulth.

Tillsammans Växjö

Samarbetet mellan Växjö kommun och Skanska med fastigheten Bäckaslöv 1, den del som ligger vid Söderledens cirkulationsplats i Växjö, tog sin början i en markanvisningstävling 2018–2019. Skanska presenterade förslaget ”Tillsammans Växjö” som bygger på att man med klimatneutralitet i fokus och i samverkan ska utveckla både den fysiska och digitala platsen där människans behov står i centrum. Tillsammans med samarbetspartnerna Södra och Combitech har man enats om en gemensam målbild.

– Detaljplanen gör det möjligt att på tomten bygga lokaler för kontor, handel, och kultur- och fritidsändamål. Vi vill skapa ett blandat utbud av service, arbetsplatser och företag där vi arbetar tillsammans över gränserna på ett hållbart sätt. Det är genom branschöverskridande samverkan som vi kan klara klimatneutralitetsmålet och FN:s globala mål i Agenda 2030, säger Fredrik Löf, affärsutvecklare på Skanska.

Den hållbara staden

Skogsföretaget Södra är en aktör inom skogsindustrin och en av partnerna i projektet. De arbetar med konstruktion och fasadsystem i trä och driver utvecklingen för en hållbar framtid där träråvaran som används är närproducerad från våra skogsägare.

– Detta är ett jätteintressant projekt och en del av vår affärsmodell och hur vi vill jobba. Vi har inte hela lösningen själva utan lösningen hittar vi i samarbete med andra. Vi ser fram emot att arbeta på detta sätt tillsammans med Skanska och Combitech, säger Urban Blomster, marknadsutvecklare byggsystem.

Han fortsätter.

– Vi bygger i massivträ tillsammans med duktiga byggare där vår affärsmodell är baserad till del på ett utvecklingsarbete med marknadens aktörer, vilket är unikt i sig. Både processidén och teknologin, där vi ser till behoven och tillgodoser dessa. Hur kan och bör vi bygga för att få in det hållbara, digitala och det enkla. Projektet Bäckaslöv är en affär för oss alla där vi tillsammans med andra utvecklar morgondagens produkt.

Samverkan i ekosystem

Senadin Alisic är digitaliseringsrådgivare på Combitech och vill tillsammans med de andra aktörerna skapa framtidens smarta stadsdelar.

– Vi vill göra det lättare att arbeta tillsammans över gränserna för myndigheter, näringsliv och akademi och skapa en plattform för samverkan, både fysiskt och digitalt. För att lyckas krävs ett helt nytt sätt att tänka för att forma innovativa tjänster och erbjudanden. Det handlar om branschöverskridande lösningar, säger Senadin Alisic.

Att försöka förklara hur det kommer att se ut i Bäckaslöv om några år är svårt. Då detaljplanen är flexibel kan det förändras under tiden som det byggs. Däremot är visionen och målbilden tydlig. Ekosystemet kommer att formas runt om de aktörer som blir aktiva i området.

– Vi bygger ett område för ett större sammanhang där vi skapar digitala möjligheter för företagen i området att arbeta över gränserna. Genom att arbeta tillsammans har vi mycket att vinna både ur ett hållbarhetsperspektiv men även ur ett framtidsperspektiv, säger Fredrik Löf.

Senadin instämmer.

– Detta projekt är speciellt i byggbranschen, då vi vill skapa en modern stadsdel där vi drar nytta av ett ekosystemtänk och digitalisering. Vi är innovativa, skapar nytt och öppnar upp för nya affärsmöjligheter till samtliga aktörer, säger han.

Skanskas projektplan sträcker sig fram till 2030 och innan sommaren skrivs markanvisningsavtalet mellan Skanska och Växjö kommun.

– Möjligheterna gynnar kommunen och sätter Växjö på kartan. Vi hoppas att fler aktörer hör av sig och vill delta i samarbetet och utveckla sin verksamhet i samverkan med oss. Genom detta projekt visar vi att vi har en verksamhetsbredd när vi tillsammans ser helheten och inte ”bara” bygger hus, avslutar Emma Hulth.

Bäckaslöv är ett nytt bostadsområde i Växjö och är indelat i två etapper där ovan del utgör etapp två. Bäckaslöv beräknas ha cirka 1 200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp emot 1 000 elever när hela området är fullt uppbyggt. Området sträcker sig från Södra Ringvägen ut till Norra Bergundasjön.