Projektet Crossways Växjö genomför djupintervjuer med aktörer i Växjö. Syftet är att skapa en bild av vad olika verksamheter önskar sig av en ny stadsdel. Tanken är att öppna upp för utformningen av ett gemensamt ekosystem och fundera kring aktörernas olika roller.

Med start vecka tjugotvå och fram till sommaren utför Skanska, Södra och Combitech ett större antal intervjuer för att fånga behovet kring utvecklingen av Bäckaslöv och byggandet av en ny mötesplats och ekosystem. Representanter från cirka trettio företag, myndigheter, akademi och organisationer deltar. De kommer få svara på frågor kring sin verksamhets behov samt berätta om sina önskemål relaterat till Crossways Växjö. Intervjuerna är ett komplement till det arbete som gjordes i underlaget till den tävling Växjö kommun utlyste för området Bäckaslöv och där Skanska, Södra och Combitech med samarbetspartners förslag vann.

– Vi vill göra det lättare att arbeta tillsammans över gränserna och skapa en plattform för samverkan, både fysiskt och digitalt. Målet med intervjuerna är att ”lyssna in” och tillsammans forma en mötesplats som ger värde till människor och verksamhet, säger Senadin Alisic, digitaliseringsrådgivare på Combitech.

– Vill du också vara med men inte har blivit kontaktad? Hör av dig. Vi vill gärna att fler aktörer engagerar sig för att utveckla sin verksamhet i samverkan med andra, berättar Emma Hulth, affärsutvecklare Skanska Sverige.

Bild: Combitech, Techxperience Day 2019.
På bilden syns bland annat Cecilia Unell, en av de som är engagerade i intervjuerna som genomförs inom ramen för Crossways Växjö.