Projektet Crossways Växjö fokuserar på att nå klimatneutralitet genom samverkan, träbyggnation och digitalisering. Målet är att utveckla både den fysiska och den digitala platsen där människornas behov står i centrum. Visionen är nära sammankopplad med de hållbarhetsmål som Växjö kommun strävar för att nå. 

Skanska, Södra och Combitech är de drivande aktörerna bakom projektet Crossways Växjö. Tillsammans med invånarna, näringslivet, offentliga sektorn och akademin utvecklas nu området Bäckaslöv och formar en stadsdel på ett helt nytt sätt. 

– Crossways Växjö är en spännande konstellation av aktörer och en styrka vi vill komma åt i samverkan dem emellan är den stora bredden av kunskap och erfarenhet. Vi värdesätter Skanskas erfarenhet kring projekt och fastighetsutveckling, Södras spännande framsteg och bredd inom träindustrin, med bidrag inom både byggnation och textilier, och Combitechs erfarenhet av digitalisering och hur man skapar samverkan genom ekosystem som spelar en viktig roll i all affärsutveckling, säger Kristina Thorvaldsson, Stadsutvecklare vid Växjö kommun.  

För att skapa tydlighet i vilka behov som finns engageras i ett tidigt skede fler aktörer i projektet. Ett större antal intervjuer har genomförts för att identifiera hur efterfrågan ser ut och nu under hösten och vintern genomförs ett antal workshops, för att fördjupa förståelsen kring behovet och tydliggöra möjliga gemensamma lösningar.  

– Att engagera flera aktörer så tidigt i processen är ett nytt och spännande sätt att hantera projektutveckling, säger Kristina Thorvaldsson.

Hon påpekar också att det är i linje med vad som har efterfrågats av kommunen, som ser vikten av att hitta en variation hos de verksamma aktörerna inom det framtida Bäckaslövsområdet. 

Fokus för projektet är att nå klimatneutralitet, med hjälp av samverkan, träbyggnation och digitalisering. Växjö kommun arbetar för att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och som ett steg i att minska klimatavtrycket drivs sedan tidigare ett stort engagemang för att utveckla och öka byggnationen i trä. Förhoppningarna är att nå nästa steg genom att nu addera nya smarta lösningar utifrån olika målgruppers behov.     

– Behovet av den smarta utvecklingen är svår att förutse. Går vi tillbaka tio år i tiden trodde vi inte att vi skulle ha de digitala lösningar vi har idag. Men det är i samarbeten likt detta som behov identifieras och nya digitala lösningar växer fram¸ säger Kristina Thorvaldsson.
 
Hon tillägger att klimatneutralitet är en komplex process som måste hanteras och därför är Crossways Växjö en viktig pusselbit i kommunens klimatarbete.

Förhoppningarna är att Bäckaslövs området hittar sin egen identitet, som en stadsdel som erbjuder något unikt för både företagen och de boende. En plats där olika aktörer får utrymme för egen och gemensam utveckling. Något som Kristina Thorvaldsson hittills är trygg med att projektet levererar.