Emma Hult, Projektutvecklare vid Skanska och Huvudprojektledare för Crossways Växjö.

Vad har hänt det här året?  

  • Vi har formerat oss i vår samarbetskonstellation mellan Skanska, Södra och Combitech. Vuxit närmare varandra och hittat våra kärnförmågor, därigenom tagit fram en vision för Crossways Växjö som förankrats brett.   
  • Tillsammans har vi genomfört massvis av intervjuer med aktörer som vi ser har en potential i utvecklingen av Växjö. Syftet var att identifiera gemensamma utmaningar och möjligheter för att få en djupare förståelse i behoven vid den nya smarta stadsdelen.     
  • För året har vi nu knutit ihop säcken och skapat en samsyn för hur vi vill utveckla Crossways Växjö i framtiden. Hit har vi nått med hjälp av genomförda workshops tillsammans med utvalda aktörer, som på olika sätt vill vara med och driva utvecklingen i Crossways Växjö och för staden i stort.    

Vad fokuserar vi på nästa år?  

  • Då ska vi gå från ord till handling och ta vara på allt engagemang vi mött under året. Vi driver vidare en första etapp inom Crossways Växjö och för dialog med alla dem som visat intresse för området. Bygger ut ekosystemet med ytterligare aktörer för att i samverkan hitta nya lösningar som kan bidra till en klimatsmart stadsdel.  
  • Jag kommer att vara föräldraledig och fokusera på ett nytt tillskott i familjen från och med mars. Fredrik Löf, affärsutvecklare på Skanska som redan bidragit starkt till projektet, kommer gå in som huvudprojektledare under tiden och driva projektet framåt tillsammans med kollegor från Södra och Combitech.     

Vad är det roligaste du tar med dig i det här projektet?  

  • Att få samarbeta med så många olika aktörer och att det har varit så häftigt att få vara med och se vad man kan åstadkomma i en så stor grupp. Framdriften bevisar verkligen att vi som grupp delar ett genuint engagemang för stadens bästa.   
  • Med ambition om att bygga ett bättre samhälle, så ser jag det här som ett sätt att på riktigt få bidra till klimatomställning, i samverkan med andra.  

Vill avsluta med att tacka för detta år och ser redan fram emot nya tag i nästa!    

Hälsningar, 

Emma Hult