Samarbetet Crossways Växjö fortsätter att utvecklas mellan Skanska, Södra och Combitech. I samverkan med ytterligare aktörer har arbetet fokuserats på att hitta lösningar som kan bidra till en klimatsmart stadsdel.  

Skissbild över området av Wingårdhs arkitekter

En första etapp har drivits vidare och pågående arbete i projektet är flera delar som löper parallellt, så som energifrågan och skissframtagande av byggnader på området.

– De byggnader som skapas på området ska möta behoven som har konkretiserats tillsammans. Först ut i skissandet är två byggnader, en mötesplats för kontor och publika lokaler, samt en andra som ger möjlighet till livsmedel, mobilitet och hälsa. Det är viktigt att fortsatt se dessa byggnader som förslag till vad som ska realiseras på platsen. Ett beslut kan först tas efter ytterligare konkretisering och behovsanalys från de olika intressenter som väljer att etablera sig på platsen, säger Fredrik Löf, Skanska.  

– I byggnaderna ses trä som ett fördelaktigt materialval då de ger stort värde utifrån hållbarhetsaspekterna. Samtidigt ger det möjlighet till utveckling av teknik och trä tillsammans. Vi vill utforma byggnaderna utefter tekniken och kommer placera in lösningar i byggnadens olika delar, vilket ger goda förutsättningar och möjligheter att möta aktörers behov, säger Urban Blomster, Södra.

Inför sommaren vill vi nu passa på att tacka alla som visat sitt engagemang i utvecklingen för Crossways Växjö. Vi har idag samarbete med en bred grupp av aktörer, men är fortsatt intresserande av att se fler som vill vara med och utveckla framtidens mötesplats.