page-header

Nyheter

Senaste nytt om Crossways Växjö
Crossways Växjö deltar på H22 City Expo

De globala utmaningarna behöver mötas med gemensam tankekraft. Det kommer kräva nytänkande,...

Read more
Ett digitalt energi-ekosystem kommer närmare

Under våren 2021 har två grupper inom samarbetsprojektet Crossways Växjö arbetat för...

Read more
Behov konkretiseras och nya lösningar utvecklas

Samarbetet Crossways Växjö fortsätter att utvecklas mellan Skanska, Södra och Combitech. I...

Read more
Dialog och samskapande i Crossways Växjö

Värdeskapande innovationer uppstår inte av en slump – de är ett resultat...

Read more
3 snabba frågor till huvudprojektledaren

Vad har hänt det här året?   Vi har formerat oss i vår...

Read more
Crossways Växjö – en viktig pusselbit i kommunens klimatarbete

Projektet Crossways Växjö fokuserar på att nå klimatneutralitet genom samverkan, träbyggnation och...

Read more
Back to top of page