page-header

Om projektet

Hållbarhet, samarbete och digitalisering i fokus

Crossways Växjö är det vinnande konceptet som Växjö kommun valt för utveckling av området Bäckaslöv. Tre drivande aktörer bakom är Skanska, Södra och Combitech som tillsammans formar ett partnerskap. De ska ihop med arkitekterna Sandell Sandberg och Wingårdhs samt Riksidrottsförbundet och Alfons Åberg skapa en hållbar och smart stadsdel med målet att knyta till sig ännu fler aktörer. I fokus står en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats där människor, näringsliv, offentlig verksamhet och akademi möts.

Projektet drivs av att skapa:

  • En mötesplats som knyter samman staden och skapar kontakt mellan människor, offentlig verksamhet, näringsliv och akademi.
  • Nya samarbeten och attraktiva lösningar för att lösa gemensamma utmaningar på resurseffektiva sätt, samtidigt som utmaningarna i FN:s 17 globala mål möts.
  • Digitala möjligheter för att nå ytterligare en dimension av närhet och nätverkseffekter som skapas när idéer och affärer skalas upp, för såväl lokala som globala aktörer.
  • Hållbara och klimatneutrala lösningar med skogen som en nyckelspelare.

Vi behöver ditt engagemang

Det är tillsammans vi skapar en ny stadsdel. Har du tankar och idéer kring hur vi kan forma Crosways Växjö och hitta nya samarbeten och möjligheter – hör av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Om området Bäckaslöv

Bäckaslöv är en ny stadsdel i Växjö stad. Projektet är indelat i två etapper. Bäckaslöv beräknas ha cirka 1200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1000 elever när hela området är fullt utbyggt. Området sträcker sig mellan Södra Ringvägen ut till Norra Bergundasjön, läs mer på Växjö kommuns webbplats.

 

 

Back to top of page